Kính chào bà con.

Để tiện lợi cho việc kiểm tra giá cả khoai lang nhật. Minh Hiển sẽ liên tục cập nhật giá cả khoai lang để bà con tiện theo dõi.

Lưu ý:Khoai lang là biến động liên tục, cho nên giá cả có thể không chính xác tuyệt đối.

Lưu ý 2: Giá khoai lang nhật cập nhật hôm nay là giá cho hàng đẹp đi sô két. dân dã gọi là sô quẹt ga. sản phẩm xấu mã hơn sẽ có giá thấp hơn một chút.

Lưu ý 3: Giá trên là dành cho khoai lang nhật ruột vàng. không phải giá của khoai lang nhật lệ cần, khoai lang nhật cao sản, khoai lang nhật đà lạt….

  • Giá khoai lang nhật hôm nay : 7000-8000
  • Giá khoai lang nhật hôm qua : 7000-8000
  • giá khoai lang nhật 23/02/2020: 6000-7000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *