Nhận cung cấp dây khoai cho bà con các tỉnh gia lai, daklak, daknong, đà lạt…Dây bánh tẻ, đoạn 1 và 2, đảm bảo không có sâu bệnh. Sau trồng bà con được vựa ưu tiên mua lại theo giá cả thị trường.
Bà con có nhu cầu vui lòng liên hệ : 038 561 0977 A Sơn